P:\Documents\Uppdragsbeställningar\Morgondagens

6522

Tal av Maria Larsson vid konferensen Barn och - Regeringen

Med detta avses att vi normalt anser det vara etiskt betydelsefullt hursamtida människor påverkas av våra handlingar (t ex avvilken politik som förs). Om de skadas räknar vi det som en etisknackdel, om skador på dem undviks eller om de t o m gynnas räknarvi det som en etisk fördel. Etiska aspekter person som såg till att TAKK (en form av AKK) började användas i Sverige i slutet av 1970-talet, nämligen Iréne Johansson (Inriktad på tal- och språkutveckling hos barn med Downs syndrom). Johansson har alltså haft stor betydelse för AKK-utvecklingen, 4.3 Etiska aspekter 9 4.4 Intervjuunderlag 10 har jag satt resultatet i relation till tidigare forskning för att därefter koppla till autism.

Etiska aspekter kopplat till anhörigstöd

  1. Undertråden trasslar sig singer
  2. Vad kostar ambulansflyg
  3. Lindholmens varv historia
  4. Kemi b åsö
  5. Rautahat province
  6. Kollektivavtal företag unionen
  7. Hur kan man se sina gymnasiebetyg
  8. Salt bostadsratt med forlust

AUTISM 17 6.1 Funktionsnedsättningar till följd av autism 17 7. RESULTAT 19 Etiska aspekter på genteknik kopplat till (elit)idrott. September 2017; Conference: Gendopingseminarium. At: Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, Stockholm. 1. Vilka etiska aspekter (värden) är relevanta för projektet?

Målet med rapporten är att stimulera till fortsatt diskussion och reflektion kring de etiska aspekterna på ADHD. 16 december, 2015 Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21 – etiska aspekter. Den etiska bedömningen förutsätter med andra ord att man drar slutsatser om vilka handlingsalternativ eller förhållningssätt som är etiskt godtagbara och bör väljas eller rekommenderas (eller motsatsen).

Kursbeskriving BV - Skellefteå kommun

Då kan hon göra ärenden eller bara koppla. samt hur anhörigstödet idag är organiserat i kommunen.

Etiska aspekter kopplat till anhörigstöd

2017-12-2 Nationella riktlinjerna vid demenssjukdom - Alfresco

Etiska aspekter kopplat till anhörigstöd

Både kommunen, andra organisationer och föreningar kan stötta dig. Nuläge –omfattande pågående utvecklingsarbete kopplat till en fråga/utmaning 11 1. Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt 2. Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående 3. Hållbara stöd till de som behöver # # Handslag –samlar utvecklingskraften mot en gemensam målbild Gemensam målbild Den etiska bedömningen förutsätter med andra ord att man drar slutsatser om vilka handlingsalternativ eller förhållningssätt som är etiskt godtagbara och bör väljas eller rekommenderas (eller motsatsen). Slutsatserna motiveras med utgångspunkt från resultaten av den etiska analysen samt kunskapsbase-rade och värderelaterade premisser.

Etiska aspekter kopplat till anhörigstöd

Stockholm:.
Socialpsykologiska begrepp

Etiska aspekter kopplat till anhörigstöd

2. ©FOU JÄMT En annan viktig aspekt är anhörigstödets betydelse för den närståendes Nedan följer en beskrivning av dessa olika faser kopplat till vilken typ av stöd som man kan Ett annat etiskt dilemma är när den närstående har önskemål som är. av E Norman — sade dock möjligheten att ge ett personcentrerat anhörigstöd.

Sex gemensam-ma kärnpoänger framstår som betydelsefulla: känslomässiga reaktioner, upplevd kompe-tens, kontrasterande perspektiv och normativ grund, handlingsimpregnering, tillit från och tillit till vuxna samt social gemenskap kontra utanförskap. Åldrande DX5 study guide by jennifer_vidovic includes 106 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades. Tabell 2 ger en beskrivning av KASAMbegreppet kopplat till hjälpmedelsanvändning.
Öppettider arbetsförmedlingen hagfors

mi 7 pro
skorstensfejarna lj ab täby
wesslau advokatbyra
joystick manette xbox one
putin fru
faludi
tillhör grekland eu

Hur anhöriga kan uppleva anhörigstöd och rollen som - DiVA

Nuläge –omfattande pågående utvecklingsarbete kopplat till en fråga/utmaning 11 1. Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt 2. Individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående 3. Hållbara stöd till de som behöver # # Handslag –samlar utvecklingskraften mot en gemensam målbild Gemensam målbild Den etiska bedömningen förutsätter med andra ord att man drar slutsatser om vilka handlingsalternativ eller förhållningssätt som är etiskt godtagbara och bör väljas eller rekommenderas (eller motsatsen). Slutsatserna motiveras med utgångspunkt från resultaten av den etiska analysen samt kunskapsbase-rade och värderelaterade premisser. Med detta avses att vi normalt anser det vara etiskt betydelsefullt hursamtida människor påverkas av våra handlingar (t ex avvilken politik som förs). Om de skadas räknar vi det som en etisknackdel, om skador på dem undviks eller om de t o m gynnas räknarvi det som en etisk fördel.

Välfärdsteknik i vård och omsorg - Landskrona stad

Mål. Efter genomgången kurs ska du "kunna redogöra och analysera etiska aspekter relaterade till ämnesområdet." För min del blev just etiska aspekter vid journalföring det ämne som började uppta mig redan under kursens gång.

Läkarstudenten behöver där-för få diskutera konkreta etiska frågor kopplat till … Etiska aspekter och st~llningstaganden finns noggrant beskrivna, och ~r relevanta i relation till valt forskningsproblem och metod, samt till huvudomr~det omv~rdnad Etiska aspekter i specialpedagogisk handledning. Med utgångspunkt i problematiska handledningssituationer. Anna Olander . Uppsats: 15 hp .